ΡΑΦΙA

PALLET

Ράφια για την αποθήκευση παλετών κυμαινόμενου ύψους , μήκους και φορτίου.BACK TO BACK , DRIVE IN CANTILEVER