ΡΑΦΙA

MIDIRAC

Ράφια μεγλαλων ανοιγμάτων , μεγάλων φορτίων για απροβλημάτιστη εναπόθεση βαρών και εύκολη τοποθέτηση